069628582

0 (22) 870 455

Info Asigurarea LocuinEi??ei

Asigurarea locuinEi??ei are urmA?toarele componente:

 • asigurarea locuinA?ei (casA?, vilA? ai??i?? ce nu depA?Ei??eEi??te 150m2);
 • asigurarea apartamentelor Ai??n blocuri (ce nu depA?Ei??esc 150m2);
 • asigurarea bunurilor casnice;
 • asigurarea de accidente;
 • asigurarea de rA?spundere civilA? generalA?.

Riscuri asigurate:

 • riscul de foc ai??i?? incendiu, trA?snet, explozii, cA?derea aparatelor de zbor;
 • buynonprescriptionviagracanada.

 • riscuri datorate efectelor forA?elor naturii ai??i?? furtunA?, grindinA?, presiunea stratului de zA?padA?, prA?buAYirea de stA?nci/alunecarea de pietre, alunecarea de teren;
 • apa din conducte;
 • furt calificat (comis sau tentativA?) AYi vandalism;
 • catastrofe naturale ai??i?? cutremur, inundaA?ii.

Persoanele asigurate (Ai??n cazul asigurA?rii de accidente):

 • Membrii familiei ai??i?? soA?ii AYi copiii acestora ce locuiesc pe aceeaAYi adresA?. Viza de reAYedinA?A? NU se verificA?.
 • NumA?rul AYi vA?rsta ai??i?? nu mai mult de 5 membri ai familiei cu vA?rsta cuprinsA? Ai??ntre 1 AYi 75 ani: cel mult 3 persoane – pA?nA? la 19 ani AYi cel mult 2 persoane – peste 19 ani.
 • AZnlocuirea AYi adA?ugarea persoanelor asigurate ai??i?? prin intermediul acordului adiA?ional.

FranAYiza pentru asigurarea la prim risc

Pentru toate riscurile asigurate, cu excepA?ia cutremurului AYi inundaA?iei, franAYiza minimA? este egalA? cu diferenA?a dintre suma de 2.600 MDL AYi prima totalA? anualA? indicatA? Ai??n poliA?a de asigurare.

Pentru daunele provocate de catastrofe naturale (cutremur, inundaA?ie) se aplicA? Ai??ntotdeauna urmA?toarele franAYize:

ai??? pentru locaA?ii asigurate din zona 1: 2.600 MDL

ai??? pentru locaA?ii asigurate din zona 2: 5.200 MDL

ai??? pentru locaA?ii asigurate din zona 3: 7.800 MDL

FranAYiza pentru asigurarea la valoarea de nou

Pentru toate riscurile asigurate, cu excepA?ia cutremurului AYi inundaA?iei, franAYiza minimA? este egalA? cu diferenA?a dintre suma de 2.000 MDL AYi prima totalA? anualA? indicatA? Ai??n poliA?a de asigurare.

Pentru daunele provocate de catastrofe naturale (cutremur, inundaA?ie) se aplicA? Ai??ntotdeauna urmA?toarele franAYize:

ai??? pentru locaA?ii asigurate din zona 1: 2.000 MDL

ai??? pentru locaA?ii asigurate din zona 2: 4.000 MDL

ai??? pentru locaA?ii asigurate din zona 3: 6.000 MDL

Durata asigurA?rii

Contractul de asigurare se Ai??ncheie pe o duratA? de 1 an. Plata primei se face anticipat AYi integral (anual). Contractul de asigurare intrA? Ai??n vigoare la data plA?A?ii primei iniA?iale de cA?tre contractant, iar protecA?ia prin asigurare Ai??ncepe la data menA?ionatA? Ai??n poliA?A?, dar nu mai devreme de ziua urmA?toare a datei plA?A?ii primei iniA?iale (ex. Plata se efectueazA? Ai??n ziua de 15.05.2012, iar perioada de asigurare Ai??ncepe la 16.05.2012, ora 00.00).

ParticularitA?A?i

 • PoliA?a include trei tipuri de asigurA?ri.
 • cheap wellbutrin online, xenical at boots.

 • Posibilitatea alegerii riscului asigurat.
 • Suma asiguratA? se stabileAYte pe baza principiului primului risc sau la valoarea de nou.
 • AtA?t sumele asigurate cA?t AYi primele de asigurare sunt prestabilite.
 • motilium new zealand.

 • Cererea AYi poliA?a de asigurare sunt Ai??ntr-un document.
 • Nu se efectueazA? inspecA?ia de risc (totodatA? este necesar de efectuat cel puA?in o fotografie a bunului).