069628582

0 (22) 870 455

Info RCA

Asigurarea RCA este o asigurare prin care terEi??ii prejudiciaEi??i Ai??n urma unui accident auto, produs din vina conducA?torului auto asigurat, primesc despA?gubiri pentru daunele materiale Ei??i/sau decesul ori vA?tA?mA?rile corporale suferite.

Persoana vinovatA? de producerea accidentului nu poate beneficia de despA?gubiri pentru vehiculul sA?u Ai??n baza propriei poliEi??e de asigurare RCA. Daunele produse propriului vehicul pot fi despA?gubite Ai??n baza unei poliEi??e de asigurare facultativA? de avarii Ei??i furt tip CASCO.

Se acordA? despA?gubiri pentru pagubele produse:

 • atAi??t Ai??n timpul deplasA?rii, cAi??t AYi Ai??n timpul staA?ionA?rii autovehiculului;
 • Ai??n urma desprinderii accidentale, Ai??n timpul deplasA?rii autovehiculului, a remorcilor, semiremorcilorAi??sau ataAYelor;
 • de dispozitivele sau instalaA?iile cu care a fost echipat autovehiculul;
 • ca urmare a scurgerii, risipirii sau cA?derii accidentale a substanA?elor, materialelor sau obiectelorAi??transportate;
 • la urcarea Ai??n autovehicul AYi la coborAi??rea din el.

PoliEi??a RCA este valabilA? numai Ai??n limitele teritoriului Republicii Moldova. Pentru a cA?lA?tori Ai??nAi??strA?inA?tate, trebuie sA? Ai??ncheiaEi??i o asigurare tip Carte Verde.

DespA?gubirea de asigurare va fi stabilitA? AYi achitatA? Ai??n limitele rA?spunderii asigurA?toruluiAi??acestea fiind:

 • de 1Ai??000 000 lei – la avarierea sau distrugerea de bunuri, indiferent de numA?rul persoanelorAi??pA?gubite Ai??ntr-un accident;
 • de 1 000 000 lei ai??i?? pentru fiecare persoana pA?gubitA? Ai??n caz de vA?tA?mA?ri corporale sau deces, darAi??nu mai mult de 5 000 000 lei, indiferent de numA?rul persoanelor pA?gubite Ai??ntr-un accident.

Ce trebuie fA?cut dupA? producerea daunei?

AZn cazul unui accident soldat cu victime:

 • acordaEi??i primul ajutor rA?niEi??ilor Ei??i chemaEi??i ambulanEi??a;
 • chemaEi??i PoliEi??ia RutierA? pentru constatarea accidentului Ei??i nu schimbaEi??i poziEi??iaAi??vehiculului Ei??i a obiectelor de pe carosabil pAi??nA? la venirea echipajului;
 • dacA? este stabilitA? vinovA?Ei??ia (se deschide dosar penal, decizia despre vinovA?Ei??ie urmAi??ndAi??sA? fie luatA? ulterior), insistaEi??i sA? vi se acorde copia de pe certificatul RCA emis pentruAi??autovehiculul vinovat de producerea accidentului.

AZn termen de 48 de ore, Ai??nEi??tiinEi??aEi??i compania de asigurare Ai??n legA?turA? cu producereaAi??accidentului!

AZn cazul unui accident uEi??or soldat doar cu pagube materiale:

 • chemaEi??i PoliEi??ia RutierA? pentru constatarea accidentului Ei??i a Ai??mprejurA?rilor Ai??n care s-aAi??produs;
 • propecia 5 mg cvs, ventolin asthma inhaler.

 • PoliEi??ia va Ai??ncheia procesul verbal, va stabili vinovA?Ei??ia Ei??i va elibera certificatul cu privireAi??la Ai??nregistrarea accidentului;
 • Ei??oferul gA?sit vinovat va da o copie a poliEi??ei sale RCA celuilalt Ei??ofer.

Dosarul de daunA? se deschide de cA?tre asigurA?tor Ei??i obligatoriu trebuie sA? conEi??inA? copii dupA?Ai??urmA?toarele acte:

sublingual medication list.

 • procesul-verbal de constatare a pagubelor;
 • explicaEi??iile conducA?torilor auto privind producerea accidentului;
 • expertizele medico-legale ale conducA?torilor auto, dacA? este cazul;
 • schiEi??a accidentului ai??i?? varianta preliminarA? Ei??i varianta finalA?;
 • procesul verbal de stabilire a vinovA?Ei??iei;
 • poliEi??a RCA a Ei??oferului vinovat;
 • fungsi metronidazole.

 • certificatele de Ai??nmatriculare ale autovehiculelor Ei??i permisele de conducere ale Ei??oferilorAi??implicaEi??i Ai??n accident;
 • actul de evaluare sau devizul cheltuielilor de reparaEi??ie Ei??i/sau de Ai??nlocuire a pA?rEi??ilor sauAi??pieselor avariate, cu indicarea preEi??urilor, Ai??ntocmit de un expert independent sau de oAi??unitate de specialitate acceptat/acceptatA? de cA?tre pA?rEi??i.

ReEi??ineEi??i cAi??t mai multe informaEi??ii despre autoturismul sau autoturismele implicate Ai??n accident: data,Ai??ora, numA?rul de Ai??nmatriculare, seria Ei??i numA?rul poliEi??ei de asigurare RCA a celuilalt autoturism, etc. DinAi??fericire, multe dintre telefoanele mobile pe care le avem includ Ei??i o camerA? foto, permiEi??Ai??ndu-ne astfel sA?Ai??facem fotografii utile.

DacA? sunteEi??i victima unui accident cu autor necunoscut sau fA?rA? RCA vA? puteEi??i adresa FonduluiAi??de ProtecEi??ie a Victimelor StrA?zii administrat de Biroul NaEi??ional al AsigurA?torilor de Autovehicule. InstituEi??iaAi??plA?teEi??te despA?gubiri pentru:

 • vA?tA?mA?ri corporale sau deces Ai??n situaEi??ia Ai??n care autovehiculul Ei??i/sau autorul accidentuluiAi??rA?mAi??n neidentificaEi??i;
 • avarierea ori distrugerea de bunuri Ei??i vA?tA?mA?ri corporale sau deces, dacA? posesorulAi??autovehiculului rA?spunzA?tor nu deEi??ine o asigurare RCA.