069628582

0 (22) 870 455

RCA

*Câmp obligatoriu

Statutul juridic al asiguratului

*Câmp obligatoriu

*Câmp obligatoriu

*Câmp obligatoriu

Important !

Tariful de asigurare RCA nu depinde de compania de asigurări. El este stabilit de lege. Acest tarif poate fi redus cu până la 50%, în dependență de experiența de conducere, lipsa cazurilor asigurate din vina Dvs, în conformitate cu Regulamentul privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.

Livrare gratuită în raza municipiului Chișinău