069628582

0 (22) 870 455

Info Carte Verde

Cartea Verde este un sistem internaţional de asigurare a răspunderii civile faţă de terţele persoane în ţara de şedere, ce asigură protecţia părţilor vătămate păgubite în accidentele rutiere.

În același timp, dacă, pe teritoriul Republicii Moldova, sunteți accidentat de un autovehicul înmatriculat în afara țării noastre, veți fi despăgubit prin polița Carte Verde a respectivului șofer/autovehicul.

Se despăgubesc:

  • sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciile de care este răspunzător faţă de terţele persoane păgubite ca urmare a vătămării corporale sau a decesului, precum şi a avarierii sau distrugerii de bunuri printr-un accident produs cu autovehiculul indicat în certificatul de asigurare “Carte Verde”;
  • cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la despăgubire, cheltuielile pentru onorariul de avocat, taxele judiciare, cheltuielile de expertiză, dovedite cu acte.

Tarifele pentru Carte Verde variază în funcţie de categoria mijlocului de transport, teritorialitatea acoperirii prin asigurare şi perioada de asigurare.

Teritorialitatea poliţei „Carte Verde” se împarte în trei zone:

Zona 1: Ucraina, Belarus

Zona 2: Ucraina, Belarus şi Rusia

Zona 3: Toate ţările-membre ale sistemului Carte Verde (ţările europene).

Perioada de asigurare: Contractul de asigurare poate fi încheiat pe o perioadă de minim 15 zile şi maxim 1 an.

Avantajele asigurării Carte Verde: posibilitatea protejării resurselor financiare şi răspunderii Dvs. faţă de terţele persoane, în cazul producerii unui accident rutier pe teritoriul ţărilor-membre ale sistemului Carte Verde.

Important! Asiguratul trebuie să păstreze certificatul “Carte Verde” cu o deosebită atenţie, deoarece în caz de deteriorare sau furt al acestuia, nu se eliberează duplicate.

Certificatul “Carte Verde” poate fi reziliat de asigurat numai în cazuri absolut speciale, justificate cu documente, şi numai atunci când perioada asigurării nu este mai mică de o lună de zile.