069628582

0 (22) 870 455

Info Asigurarea Locuinței

Asigurarea locuinței are următoarele componente:

 • asigurarea locuinţei (casă, vilă – ce nu depășește 150m2);
 • asigurarea apartamentelor în blocuri (ce nu depășesc 150m2);
 • asigurarea bunurilor casnice;
 • asigurarea de accidente;
 • asigurarea de răspundere civilă generală.

Riscuri asigurate:

 • riscul de foc – incendiu, trăsnet, explozii, căderea aparatelor de zbor;
 • riscuri datorate efectelor forţelor naturii – furtună, grindină, presiunea stratului de zăpadă, prăbuşirea de stânci/alunecarea de pietre, alunecarea de teren;
 • apa din conducte;
 • furt calificat (comis sau tentativă) şi vandalism;
 • catastrofe naturale – cutremur, inundaţii.

Persoanele asigurate (în cazul asigurării de accidente):

 • Membrii familiei – soţii şi copiii acestora ce locuiesc pe aceeaşi adresă. Viza de reşedinţă NU se verifică.
 • Numărul şi vârsta – nu mai mult de 5 membri ai familiei cu vârsta cuprinsă între 1 şi 75 ani: cel mult 3 persoane – până la 19 ani şi cel mult 2 persoane – peste 19 ani.
 • Înlocuirea şi adăugarea persoanelor asigurate – prin intermediul acordului adiţional.

Franşiza pentru asigurarea la prim risc

Pentru toate riscurile asigurate, cu excepţia cutremurului şi inundaţiei, franşiza minimă este egală cu diferenţa dintre suma de 2.600 MDL şi prima totală anuală indicată în poliţa de asigurare.

Pentru daunele provocate de catastrofe naturale (cutremur, inundaţie) se aplică întotdeauna următoarele franşize:

• pentru locaţii asigurate din zona 1: 2.600 MDL

• pentru locaţii asigurate din zona 2: 5.200 MDL

• pentru locaţii asigurate din zona 3: 7.800 MDL

Franşiza pentru asigurarea la valoarea de nou

Pentru toate riscurile asigurate, cu excepţia cutremurului şi inundaţiei, franşiza minimă este egală cu diferenţa dintre suma de 2.000 MDL şi prima totală anuală indicată în poliţa de asigurare.

Pentru daunele provocate de catastrofe naturale (cutremur, inundaţie) se aplică întotdeauna următoarele franşize:

• pentru locaţii asigurate din zona 1: 2.000 MDL

• pentru locaţii asigurate din zona 2: 4.000 MDL

• pentru locaţii asigurate din zona 3: 6.000 MDL

Durata asigurării

Contractul de asigurare se încheie pe o durată de 1 an. Plata primei se face anticipat şi integral (anual). Contractul de asigurare intră în vigoare la data plăţii primei iniţiale de către contractant, iar protecţia prin asigurare începe la data menţionată în poliţă, dar nu mai devreme de ziua următoare a datei plăţii primei iniţiale (ex. Plata se efectuează în ziua de 15.05.2012, iar perioada de asigurare începe la 16.05.2012, ora 00.00).

Particularităţi

 • Poliţa include trei tipuri de asigurări.
 • Posibilitatea alegerii riscului asigurat.
 • Suma asigurată se stabileşte pe baza principiului primului risc sau la valoarea de nou.
 • Atât sumele asigurate cât şi primele de asigurare sunt prestabilite.
 • Cererea şi poliţa de asigurare sunt într-un document.
 • Nu se efectuează inspecţia de risc (totodată este necesar de efectuat cel puţin o fotografie a bunului).