069628582

0 (22) 870 455

Info RCA

Asigurarea RCA este o asigurare prin care terții prejudiciați în urma unui accident auto, produs din vina conducătorului auto asigurat, primesc despăgubiri pentru daunele materiale și/sau decesul ori vătămările corporale suferite.

Persoana vinovată de producerea accidentului nu poate beneficia de despăgubiri pentru vehiculul său în baza propriei polițe de asigurare RCA. Daunele produse propriului vehicul pot fi despăgubite în baza unei polițe de asigurare facultativă de avarii și furt tip CASCO.

Se acordă despăgubiri pentru pagubele produse:

 • atât în timpul deplasării, cât şi în timpul staţionării autovehiculului;
 • în urma desprinderii accidentale, în timpul deplasării autovehiculului, a remorcilor, semiremorcilor sau ataşelor;
 • de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat autovehiculul;
 • ca urmare a scurgerii, risipirii sau căderii accidentale a substanţelor, materialelor sau obiectelor transportate;
 • la urcarea în autovehicul şi la coborârea din el.

Polița RCA este valabilă numai în limitele teritoriului Republicii Moldova. Pentru a călători în străinătate, trebuie să încheiați o asigurare tip Carte Verde.

Despăgubirea de asigurare va fi stabilită şi achitată în limitele răspunderii asigurătorului acestea fiind:

 • de 100 000 EURO – la avarierea sau distrugerea de bunuri, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident;
 • de 100 000 EURO – pentru fiecare persoana păgubită în caz de vătămări corporale sau deces, dar nu mai mult de 500 000 EURO, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident.
 • de 5 000 EURO – prejudicii morale ca urmare a dizabilității sau a decesului persoanelor implicate în accidentul rutier, dar nu mai mult de 10 000 de EURO, indiferent de numărul părților vătămate.

Ce trebuie făcut după producerea daunei?

În cazul unui accident soldat cu victime:

 • acordați primul ajutor răniților și chemați ambulanța;
 • chemați Poliția Rutieră pentru constatarea accidentului și nu schimbați poziția vehiculului și a obiectelor de pe carosabil până la venirea echipajului;
 • dacă este stabilită vinovăția (se deschide dosar penal, decizia despre vinovăție urmînd să fie luată ulterior), insistați să vi se acorde copia de pe certificatul RCA emis pentru autovehiculul vinovat de producerea accidentului.

În termen de 48 de ore, înștiințați compania de asigurare în legătură cu producerea accidentului!

În cazul unui accident ușor soldat doar cu pagube materiale:

 • chemați Poliția Rutieră pentru constatarea accidentului și a împrejurărilor în care s-a produs;
 • Poliția va încheia procesul verbal, va stabili vinovăția și va elibera certificatul cu privire la înregistrarea accidentului;
 • șoferul găsit vinovat va da o copie a poliței sale RCA celuilalt șofer.

Dosarul de daună se deschide de către asigurător și obligatoriu trebuie să conțină copii după următoarele acte:

 • procesul-verbal de constatare a pagubelor;
 • explicațiile conducătorilor auto privind producerea accidentului;
 • expertizele medico-legale ale conducătorilor auto, dacă este cazul;
 • schița accidentului – varianta preliminară și varianta finală;
 • procesul verbal de stabilire a vinovăției;
 • polița RCA a șoferului vinovat;
 • certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor și permisele de conducere ale șoferilor implicați în accident;
 • actul de evaluare sau devizul cheltuielilor de reparație și/sau de înlocuire a părților sau pieselor avariate, cu indicarea prețurilor, întocmit de un expert independent sau de o unitate de specialitate acceptat/acceptată de către părți.

Rețineți cât mai multe informații despre autoturismul sau autoturismele implicate în accident: data, ora, numărul de înmatriculare, seria și numărul poliței de asigurare RCA a celuilalt autoturism, etc. Din fericire, telefoanele mobile pe care le avem includ și o cameră foto, permițându-ne astfel să facem fotografii utile.

Dacă sunteți victima unui accident cu autor necunoscut sau fără RCA vă puteți adresa Fondului de Protecție a Victimelor Străzii administrat de Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule. Instituția plătește despăgubiri pentru:

 • vătămări corporale sau deces în situația în care autovehiculul și/sau autorul accidentului rămîn neidentificați;
 • avarierea ori distrugerea de bunuri și vătămări corporale sau deces, dacă posesorul autovehiculului răspunzător nu deține o asigurare RCA.